Trainingen

StaSterk Training

De Stasterk Training wordt gevolgd door kinderen die graag weerbaarder willen worden dit kan in groepsverband of individueel.

De kinderen zullen weerbare en sociale vaardigheden aanleren en een gedragsverandering doormaken. Assertiever gedrag wordt aangeleerd om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Maar ook voor de wat agressievere kinderen geeft deze training zeker voldoening. Door middel van spelmateriaal en rollenspellen zullen ze intensief beleven hoe het voelt gepest te worden en hoe daar een verandering in te brengen. Deze training geef ik aan kinderen en jongeren van 4-18 jaar aangepast op de leeftijdsgroep. Bestaat uit 10 lessen van 1.5u incl intakegesprek en 2 ouderavonden. De StaSterk Training kan zowel in groepsverband als individueel op maat gevolgd worden.

Als er voor groepsverband wordt gekozen zal de groep uit max 8 kinderen bestaan zodat ik overzicht kan houden en in contact kan staan met de kinderen. Bij individuele training zal ik na het intakegesprek bevinden hoeveel trainingen er passend zijn.

Sta-Sterk-logo_stevig

StaSterk Training op school

De StaSterk training kan ook op school gegeven worden op de basisschool of het voort gezet onderwijs,voor kinderen vanaf 8 jaar en jongeren tot 15 jaar.

Door middel van een vragenlijst wordt er een indeling gemaakt van een groep uit de klas.

Met deze groep ga ik in training en de kinderen leren door middel van rollenspellen het opkomen voor jezelf en hun weerbaarheid te vergroten,leren omgaan met lastige situaties en pesten of pesterijen.

Na les 5 zal er een ouderavond georganiseerd worden zo ook na de laatste les 10.

Een workshop/studiedag voor de groepsleerkracht en het team zal ik zeker  aanbevelen want dit zal de kracht van het programma met de kinderen laten toe nemen.

Stevige Stap Training

De Stevige Stap Training is speciaal bedoelt voor kinderen die nu in groep 8 zitten en erg op zien om naar de brugklas te gaan. Een nieuwe school een nieuwe klas, nieuwe vrienden maken hoe spannend is dat! Samen gaan we stap voor stap op weg om zekerder deze nieuwe uitdaging aan te gaan en geef ik ze een steuntje in de rug door middel van spel/humor/rollenspellen/gevoelens herkennen en benoemen/omgaan met groepsdruk/ontspanning.

De groepstrainingen wordt met maximaal 8 kinderen in 1 groep gegeven en zijn  5 trainingen voor de zomervakantie als ze nog in groep 8 zitten en 5 daarna als ze al in de brugklas zitten.

De Trainingen ga ik geven op: 

8 juni-15 juni-22 juni-29-juni-6 juli (voor de zomervakantie)

7 sept-14 sept-21 sept-28 sept- 5 okt (na de zomervakantie)

Ook ga ik 2 dagkampen incl de 5 dagen training in de brugklas geven voor maximaal 8 kinderen op: 21 juli en 28 juli

De laatste 5 lessen geef ik dan de 1ste weken als de kinderen in de brugklas zitten op:
8sept-15sept-22sept-29sept-6okt van 15.30uur-17.00uur

Voor de ouders geef ik een informatieavond op maandagavond 18 juli waarin ik uitleg zal geven over de trainingen en hoe ze hun kind kunnen ondersteunen al supporter.

Kosten individuele training 10 lessen:  
€ 65,=(incl Btw) per training van 1.5uur incl intakegesprek/ouderavond/persoonlijk eindgesprek.

Kosten groepstraining 10 lessen:
€ 375,=(incl Btw) voor de totale training incl intakegesprek/ouderavond/persoonlijk eindgesprek.

Dagkamp 2 dagen:
€ 375,=(incl Btw) voor de 2 dagkampen incl intakegesprek/ouderavond/persoonlijk eindgesprek.

Bij het einde van deze trainingen zowel groeps als individueel wordt afgesloten met een diploma waar de Kids trots op mogen zijn!

Hopelijk mag ik u kind een helpende hand toereiken waardoor hij of zij zelfverzekerder dit nieuwe avontuur aangaat.