Trainingen

StaSterk Training

De Stasterk Training wordt gevolgd door kinderen die graag weerbaarder willen worden dit kan in groepsverband of individueel.

De kinderen zullen weerbare en sociale vaardigheden aanleren en een gedragsverandering doormaken. Assertiever gedrag wordt aangeleerd om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Maar ook voor de wat agressievere kinderen geeft deze training zeker voldoening. Door middel van spelmateriaal en rollenspellen zullen ze intensief beleven hoe het voelt gepest te worden en hoe daar een verandering in te brengen. Deze training geef ik aan kinderen en jongeren van 4-18 jaar aangepast op de leeftijdsgroep. Bestaat uit 10 lessen van 1.5u incl intakegesprek en 2 ouderavonden. De StaSterk Training kan zowel in groepsverband als individueel op maat gevolgd worden.

Als er voor groepsverband wordt gekozen zal de groep uit max 8 kinderen bestaan zodat ik overzicht kan houden en in contact kan staan met de kinderen. Bij individuele training zal ik na het intakegesprek bevinden hoeveel trainingen er passend zijn.

Sta-Sterk-logo_stevig

StaSterk Training op school

De StaSterk training kan ook op school gegeven worden op de basisschool of het voort gezet onderwijs,voor kinderen vanaf 8 jaar en jongeren tot 15 jaar.

Door middel van een vragenlijst wordt er een indeling gemaakt van een groep uit de klas.

Met deze groep ga ik in training en de kinderen leren door middel van rollenspellen het opkomen voor jezelf en hun weerbaarheid te vergroten,leren omgaan met lastige situaties en pesten of pesterijen.

Na les 5 zal er een ouderavond georganiseerd worden zo ook na de laatste les 10.

Een workshop/studiedag voor de groepsleerkracht en het team zal ik zeker  aanbevelen want dit zal de kracht van het programma met de kinderen laten toe nemen.